Varčevanje, naložbe ter načini upravljanja premoženja

1. Posameznik ima izbiro

Varčevanje ali sprotna potrošnja je večno vprašanje

2. Kdo vodi igro?

Nadzor nad našimi financami in življenjem želijo voditi veliki igralci

Nekoč je lahko ena oseba s povprečno plačo zaslužila dovolj za normalno življenje celotne družine, v današnjem času sta v večini primerov zaposlena dva člana gospodinjstva, produktivnost delavcev je večja, ampak kljub temu blaginja ni takšna kot bi pričakovali. Velik vpliv na to ima trenutni denarni sistem, od katerega imajo največjo korist ljudje, ki so bogati.

3. Praktični primer

Tudi igra Monopoly se razvija. Obstaja tudi digitalna različica.

4. Kaj je standard?

Varčevanje in investiranje se razlikujeta

5. Naložbe in vlaganja

Članke za blog na spletni strani medium.com pišejo različni člani in skupine posameznikov v Bitcoin društvu Slovenije in ne pomenijo nikakršnih finančnih nasvetov. Vsak ima svoj pogled na samo tehnologijo, bitcoin in obstoječe sisteme. Društvo samo nudi opcijo, da delijo svoj pogled z večjim številom ljudi ter, da dobijo kakšen komentar oziroma odziv na svoje mnenje. Našemu društvu se lahko pridružite na bitcoin.si, telgram skupini oziroma skupini Kriptovalute — Slovenska Blockchain Skupnost — Bitcoin.si na Facebooku.

--

--

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SLOVENSKO DRUŠTVO VIRTUALNE VALUTE BITCOIN

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si