minerstat-Nov gafični vmesnik GUI

Ker v Bitcoin društvu Slovenije kar nekaj posameznikov tudi rudari in minerstat tudi podpira delovanje našega društva, smo se odločili, da vam na kratko predstavimo zadnjo posodobitev programske opreme za rudarjenje kriptovalut, ob kateri bodo največ pridobili začetniki, ki se šele odločajo začenjati rudariti. Z zadnjo posodobitvijo je minerstat dodal grafični vmesnik preko katerega je nastavljanje strojne opreme močno olajšana in bo lahko v nekaj korakih vsak začetnik zagnal svoj “minning rig”.

Ker veliko rudarjev/upravljalcev “minning rigov” želi uporabljati operacijski sistem za rudarjenje, ki temelji na Linuxu, a se bojijo, da ne bodo znali uporabljati konzole, so se pri minerstat odločili, da naredijo preprost, a zmogljiv grafični uporabniški vmesnik (GUI) za msOS. Ker je namen minerstat programske opreme poenostaviti nadzor nad strojno opremo za rudarjenje, je nov grafični vmesnik narejen tako, da ga zna uporabljati vsak začetnik.

Vse najbolj pogosto uporabljene ukaze boste našli v novem GUI msOS. Naj vam jih v nadaljevanju nekaj predstavimo.

Začetek

Če še niste nastavili svoje naprave msOS in tudi niste konfigurirali datoteke config.js, lahko preprosto odprete changeme.local iz svojega lokalnega omrežja in dobili boste začetni obrazec, kjer lahko nastavite vaš ključ za dostop in ime delavca na zelo preprost način.

Grafični vmesnik — GUI

Do grafičnega vmesnika lahko dostopate na dva različna načina, vendar bodite pozorni. Dostop je mogoč le iz lokalnega omrežja.

1. možnost: http://IP-NASLOV-RIGA — primer:, http://192.168.0.2

2. možnost: http://IME-RIGA.local — primer: http://worker001.local

Na vrhu grafičnega vmesnika boste opazili vse pomembne informacije svojega rudarja:

• Ime rudarja, gumb za zamenjavo ključa in imena rudarja;

• msOS verzija;

• lokalni in javni IP naslov ;

• Status trdega diska, pomnilnika, omrežja,…

Pod informacijami boste opazili navigacijo z gumbi, kjer lahko nadzirate strojno opremo, programsko opremo, pregledate dnevnike, nastavljate omrežje, odprete konzolo in izbirate med ostalimi orodji grafičnega vmesnika.

Na dnu vmesnika boste našli gumbe za hitro ustavitev in zagon rudarja, ponovni zagon rudarja, ponovni zagon celotnega riga ali ustavitev le tega.

Strojna oprema/Hardware:

V meniju strojna oprema lahko dobite informacije o:

• Osnovne informacije strojne opreme: Matična plošča, MAC naslov, prost pomnilnik,..

• Disk: Prostor na trdem disku, možnost razširitve trdega diska

• Procesor: Ime, obremenitev, informacije o temperaturi…

• Spisek grafičnih kartic: podatek BUS ID, ime GPE, temperatura, ventilatorji, poraba, nastavitve frekvence in obremenitev.

Programska oprema/Software:

Pod zavihkom programska oprema najdete informacije o:

• msOS: verzija, Ubuntu verzija, kernel informacije in možnost posodobitve msOS oziroma namestitev željene verzije.

• gonilniki AMD: Trenutna verzija in možnost posodobitve na željeno verzijo

• Nvidia drivers: Trenutna verzija in možnost posodobitve na željeno verzijo

• Programi za rudarjenje: Spisek programov za rudarjenje, izbran program za rudarjenje in možnost izbrisa programa za rudarjenje, da sprostite prostor na trdem disku.

Dnevniki/Logs:

V dnevnikih lahko najdete

• Logs: Tukaj lahko prenesete, izbrišete oziroma onemogočite dnevnike

• DMESG: Prenos DMESG dnevnikov.

Omrežje/Network:

V zavihku omrežje lahko najdete:

• Omrežje/Network: Informacije o omrežju ter možnost nastavitev omrežja preko grafičnega vmesnika-GUI.

• Dostopnost/Accessibility: V tem zavihku lahko preverite dostopnost in stabilnost vaše omrežne povezave, povezave do minning poola.

• msOS rigs: Tukaj lahko preverite vse rudarje v lokalnem omrežju in se povežete z njimi preko klika na IP naslov.

Konzola/Console:

Tukaj lahko z enim klikom odprete linux konzolo in jo upravljate z enakimi linux komandami kot ste jo do sedaj.

Orodja/Tools:

Z klikom na razdelek orodja se vam pokažejo pogosto uporabljena orodja kot je profil rudarja, nastavitve, kalkulator rudarjenja, članki z pomočjo, link na discord,…

Pridružite se minerstat

Si želite prestaviti svoje rudarjenje v drugo prestavo? Pridružite se minerstat in preverite vse nove funkcionalnosti programske opreme. Ne bo vam žal.
Začnite danes.

Članke za blog na spletni strani medium.com pišejo različni člani in skupine posameznikov v Bitcoin društvu Slovenije in ne pomenijo nikakršnih finančnih nasvetov. Vsak ima svoj pogled na samo tehnologijo, bitcoin in obstoječe sisteme. Društvo samo nudi opcijo, da delijo svoj pogled z večjim številom ljudi ter, da dobijo kakšen komentar oziroma odziv na svoje mnenje. Našemu društvu se lahko pridružite na bitcoin.si, telgram skupini oziroma skupini Kriptovalute — Slovenska Blockchain Skupnost — Bitcoin.si na Facebooku. Vse komentarje in vprašana nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na info@bitcoin.si.

--

--

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SLOVENSKO DRUŠTVO VIRTUALNE VALUTE BITCOIN

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si