Ali povprečen človek sploh razume pravo vrednost bitcoina?

Razumevanje bitcoina, je več kot razumevanje tehnologije in tradicionalnega bančnega sistema
Večino ljudi kontrolira denar. Le malo jih ima svoj denar pod sredstva.
Velika večina želi oplemeniti svoja sredstva in povečati mošnjiček, ne gleda pa na kakovost življenja
Tradicionalni sistem se hitro spreminja in starejši niso vedno pametnejši.
Vsaka družina bi že potrebovala svetovalca samo za to da bi vzdrževala finančni položaj
Večini ljudi trgovanje povzroča težave.
Hitri dvigi cen prinesejo dobičke velikim.
Odstotek odraslih, ki imajo račun pri javnih finančnih institucijah
Kupna moč Bitcoina se z leti viša, ravno nasprotno se dogaja z FIAT valutami

--

--

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SLOVENSKO DRUŠTVO VIRTUALNE VALUTE BITCOIN

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si